Open Main Menu

2019 Grad Nite Commitee

Chair: Dana Wu

Treasurer: Lucy Zhang

Volunteer Coordinators:

  • Betty Bai
  • Vivian Chen
  • Qin Liu
  • Rong Sun
  • Qing Wang
  • Lynn Yang
  • Lai Zhong

Want to help? Contact us

Got a question? Contact us